GRATIS workshop over het achteraf integreren van duurzame afwatering in bestaande stedelijke omgevingen