Renovatie van privé-kademuren in Mechelen: van ideeën tot ondersteuning